ข้ออักเสบจากข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
365wecare
เข้าสู่ระบบ    | ยังไม่มีสินค้า  
หน้าแรก  รีวิวสินค้า  ปัญหาสุขภาพ  วิธีสั่งซื้อ  ข่าวสาร  แนะนำสินค้า  สาระน่ารู้  ติดต่อเรา 
ข้ออักเสบจากข้อเสื่อม (Osteoarthritis)

ข้ออักเสบจากข้อเสื่อม (Osteoarthritis)


     โรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อม เป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของข้อชนิดหนึ่งที่ไม่มีการอักเสบของข้อ เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ฉาบผิวกระดูกข้อต่อไว้ไม่ให้มีการเสียดสีกันเมื่อเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกาย ข้อต่อจะทำงานสอดประสานกันอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อผิวกระดูกอ่อนเกิดการสึกหรอตามกระบวนการสูงอายุตามวัย หรือเหตุจากปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของข้อ กระดูกอ่อนที่หุ้มข้อต่างๆ ผุพังหรือบางลง กระดูกข้อต่อก็จะเสียดสีกันจนเป็นผลให้เกิดการอักเสบ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณข้อ และความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อน้อยลง เช่น ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อมือ ข้อสะโพก ข้อกระดูกสันหลัง เป็นต้น


โรคขออักเสบจากข้อเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไร


     โรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อม เป็นโรคข้อเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่มีความผิดปกติหลากหลายที่พบได้จากพยาธิสภาพ และจากภาพเอกซเรย์ เริ่มต้นจากมีการสึกกร่อนของกระดูกข้อต่อ ส่งผลให้เริ่มมีช่องว่างข้อต่อแคบลง ขนาดของกระดูกข้อต่อใหญ่ขึ้น หรือมีกระดูกงอก ร่วมกับมีการยีด หรือหย่อนยานของเอ็น และกล้ามเนื้อรอบข้อจนส่งผลให้ระยะสุดท้ายมีการผิดรูปของข้อต่อเกิดการคดงอ หรือ ข้อโก่งได้


     กระดูกอ่อนผิวข้อนอกจากมีเลือดมาเลี้ยงน้อยแล้วยังไม่มีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ด้วย ผู้ที่มีข้อเสื่อมในระยะแรกจึงไม่เกิดอาการปวดจนกว่าข้อที่เสื่อมจะเกิดกระบวนการในการอักเสบ มีหลอดเลือดและเส้นประสาทงอกเข้าไป หรือผิวข้อสึกรุนแรงมากจนถึงเนื้อกระดูกใต้กระดูกอ่อนผิวข้อ ผู้ป่วยจึงจะเกิดอาการปวด

 

สาเหตุของโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อม


     สาเหตุที่สำคัญของการเกิดข้ออักเสบจากข้อเสื่อม ก็คือ การที่กระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลายจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของสาร และเนื้อเยื่อภายในข้อ เช่น น้ำ เส้นใยคอลาเจน proteoglycans และสารอินทรีย์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์ภายในข้อและภายในร่างกาย ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อได้ทันกับการถูกทำลาย เนื่องจากกระดูกอ่อนผิวข้อมีเลือดมาเลี้ยงน้อย เซลล์กระดูกอ่อนได้รับสารอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์สารต่างๆที่จำเป็นในการซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อได้ ส่งผลให้ข้อที่เสื่อมไม่สามารถรับน้ำหนักที่เกิดจากการทำกิจวัตรประจำวันได้


     นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของผิวกระดูกอ่อนตามวัยแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการเสื่อมสภาพที่เร็วขึ้นกว่าปกติหรือมีอาการที่รุนแรงขึ้น ได้แก่


อายุ มักพบในผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 85 จากผู้ป่วยทั้งหมด พบว่า ผู้ที่มีอายุมากมักพบอัตราการสร้าง และซ่อมแซมเซลล์น้อยกว่าอัตราการสลาย เป็นผลทำให้เกิดโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อมตามมา
โรคอ้วน น้ำหนักมาก ตัวใหญ่ จะมีการเสื่อมของผิวหุ้มกระดูกที่เร็วกว่าคนผอม
อาชีพ ที่ยกของหนักหรือใช้งานอวัยวะบริเวณข้อต่างๆ มีโอกาสเกิดภาวะข้ออักเสบจากข้อเสื่อมเร็วขึ้น
เพศ ยีนของเพศหญิงมีผลต่อการเสื่อมของข้อกระดูก ทำให้เพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อมมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะเพศหญิงเมื่อหมดวัยประจำเดือน
ความหนาแน่นของกระดูก พบว่าความหนาแน่นของกระดูกที่น้อยมีความสัมพันธ์กับโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อมที่ทำให้เกิดแรงเครียดที่ผิวกระดูกอ่อนหุ้มข้อ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนนี้มีส่วนช่วยป้องกันการเสื่อของผิวกระดูกอ่อน หากฮอร์โมนมีปริมาณลดลงหรือมีน้อยจะทำให้เพิ่มอัตราการเสื่อมของผิวกระดูกอ่อนที่เร็วขึ้น
พฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของข้อกระดูกที่มาก รวมถึงพฤติกรรมการหักนิ้ว หักข้อเวลาปวด มีส่วนทำให้เร่งการเสื่อมของผิวกระดูกอ่อนหุ้มข้อที่เร็วขึ้น
การประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อ เช่น ข้อเข่าหลุด ข้อมือหัก เป็นต้น เป็นสาเหตุทำให้ผิวหุ้มกระดูกอ่อนถูกทำลายอย่างรุนแรงมีผลทำให้เกิดการเสื่อมที่ข้อที่เร็วขึ้น


 

อาการไหนที่บ่งบอกว่าเสี่ยงเป็นโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อม

 

 • ▶​​​​​​​ ปวดเข่า หรือ ขา เวลาที่ต้องเดิน หรือเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเวลาที่ต้องขึ้นลงรถ หรือ ขึ้นลงบันได จะเริ่มปวดทีละน้อย ปวดบ่อยและปวดมากขึ้น

 • ▶​​​​​​​ มีเสียงดัง ในข้อขณะเคลื่อนไหว

 • ▶​​​​​​​ ปวดเข่าเวลานอน

 • ▶​​​​​​​ ปวดเข่าเวลาเปลี่ยนอิริยาบถ ก้ม ใส่ถุงเท้า รองเท้า หรือลุกนั่ง

 • ▶​​​​​​​ ปวด บวม อักเสบ บริเวณข้อ

 • ▶​​​​​​​ ขาเริ่มโก่งจนผิดรูป เห็นได้ชัด มีการงอกของกระดูกที่ผิดปกติ ทำให้ปวดมากแม้เวลาที่อยู่เฉยๆ

 • ▶​​​​​​​ การเคลื่อนไหวสะดุดไม่ราบรื่น หรือเรียกว่า “อาการข้อยึด” ก้าวข้ามสิ่งกีดขวางลำบาก มักจะเป็นมากในตอนเช้า หรือตอนเดินใหม่ๆ

 • ▶ เดินได้ในระยะที่น้อยลง เนื่องจากปวดจนเดินไม่ไหว ไม่สามารถลงน้ำหนักได้และในที่สุดจะเดินไม่ได้เลย


     หากคุณมีอาการเหล่านี้ อย่างน้อย 3 ข้อขึ้นไปให้สงสัยก่อนเลยว่า อาจเข้าข่ายเป็นโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อมแล้ว ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวงทางในการรักษาต่อไป

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับ ข้ออักเสบจากข้อเสื่อม (Osteoarthritis) ที่เราแนะนำ

 • MPE CAL-TILAGE 60เม็ด.
  MPE CAL-TILAGE 60เม็ด.

 • VISTRA Collagen Type II 1000mg 10sachets. วิสทร้า คอลลาเจน ไทม์ทู
  VISTRA Collagen Type II 1000mg 10sachets. วิสทร้า คอลลาเจน ไทม์ทู

 • ZEAVITA Tuna Bone Calcium 60 เม็ด
  ZEAVITA Tuna Bone Calcium 60 เม็ด

 • Genacol Hydrolyzed Collagen 90เม็ด. จีนาคอล คอลลาเจน
  Genacol Hydrolyzed Collagen 90เม็ด. จีนาคอล คอลลาเจน

 • VIARTRIL-S 1500 mg.(30ซอง)Box
  VIARTRIL-S 1500 mg.(30ซอง)Box

ข้ออักเสบจากข้อเสื่อม (Osteoarthritis)


     โรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อม เป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของข้อชนิดหนึ่งที่ไม่มีการอักเสบของข้อ เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ฉาบผิวกระดูกข้อต่อไว้ไม่ให้มีการเสียดสีกันเมื่อเคลื่อนไหว ซึ่งเมื่อเราเคลื่อนไหวร่างกาย ข้อต่อจะทำงานสอดประสานกันอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อผิวกระดูกอ่อนเกิดการสึกหรอตามกระบวนการสูงอายุตามวัย หรือเหตุจากปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพของข้อ กระดูกอ่อนที่หุ้มข้อต่างๆ ผุพังหรือบางลง กระดูกข้อต่อก็จะเสียดสีกันจนเป็นผลให้เกิดการอักเสบ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดอาการเจ็บปวดบริเวณข้อ และความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อน้อยลง เช่น ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อมือ ข้อสะโพก ข้อกระดูกสันหลัง เป็นต้น


โรคขออักเสบจากข้อเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไร


     โรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อม เป็นโรคข้อเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่มีความผิดปกติหลากหลายที่พบได้จากพยาธิสภาพ และจากภาพเอกซเรย์ เริ่มต้นจากมีการสึกกร่อนของกระดูกข้อต่อ ส่งผลให้เริ่มมีช่องว่างข้อต่อแคบลง ขนาดของกระดูกข้อต่อใหญ่ขึ้น หรือมีกระดูกงอก ร่วมกับมีการยีด หรือหย่อนยานของเอ็น และกล้ามเนื้อรอบข้อจนส่งผลให้ระยะสุดท้ายมีการผิดรูปของข้อต่อเกิดการคดงอ หรือ ข้อโก่งได้


     กระดูกอ่อนผิวข้อนอกจากมีเลือดมาเลี้ยงน้อยแล้วยังไม่มีเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ด้วย ผู้ที่มีข้อเสื่อมในระยะแรกจึงไม่เกิดอาการปวดจนกว่าข้อที่เสื่อมจะเกิดกระบวนการในการอักเสบ มีหลอดเลือดและเส้นประสาทงอกเข้าไป หรือผิวข้อสึกรุนแรงมากจนถึงเนื้อกระดูกใต้กระดูกอ่อนผิวข้อ ผู้ป่วยจึงจะเกิดอาการปวด

 

สาเหตุของโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อม


     สาเหตุที่สำคัญของการเกิดข้ออักเสบจากข้อเสื่อม ก็คือ การที่กระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลายจากการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของสาร และเนื้อเยื่อภายในข้อ เช่น น้ำ เส้นใยคอลาเจน proteoglycans และสารอินทรีย์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางชีวกลศาสตร์ภายในข้อและภายในร่างกาย ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อได้ทันกับการถูกทำลาย เนื่องจากกระดูกอ่อนผิวข้อมีเลือดมาเลี้ยงน้อย เซลล์กระดูกอ่อนได้รับสารอาหารและออกซิเจนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถสังเคราะห์สารต่างๆที่จำเป็นในการซ่อมแซมกระดูกอ่อนผิวข้อได้ ส่งผลให้ข้อที่เสื่อมไม่สามารถรับน้ำหนักที่เกิดจากการทำกิจวัตรประจำวันได้


     นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของผิวกระดูกอ่อนตามวัยแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการเสื่อมสภาพที่เร็วขึ้นกว่าปกติหรือมีอาการที่รุนแรงขึ้น ได้แก่


อายุ มักพบในผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 85 จากผู้ป่วยทั้งหมด พบว่า ผู้ที่มีอายุมากมักพบอัตราการสร้าง และซ่อมแซมเซลล์น้อยกว่าอัตราการสลาย เป็นผลทำให้เกิดโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อมตามมา
โรคอ้วน น้ำหนักมาก ตัวใหญ่ จะมีการเสื่อมของผิวหุ้มกระดูกที่เร็วกว่าคนผอม
อาชีพ ที่ยกของหนักหรือใช้งานอวัยวะบริเวณข้อต่างๆ มีโอกาสเกิดภาวะข้ออักเสบจากข้อเสื่อมเร็วขึ้น
เพศ ยีนของเพศหญิงมีผลต่อการเสื่อมของข้อกระดูก ทำให้เพศหญิงมีโอกาสเกิดโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อมมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะเพศหญิงเมื่อหมดวัยประจำเดือน
ความหนาแน่นของกระดูก พบว่าความหนาแน่นของกระดูกที่น้อยมีความสัมพันธ์กับโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อมที่ทำให้เกิดแรงเครียดที่ผิวกระดูกอ่อนหุ้มข้อ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนนี้มีส่วนช่วยป้องกันการเสื่อของผิวกระดูกอ่อน หากฮอร์โมนมีปริมาณลดลงหรือมีน้อยจะทำให้เพิ่มอัตราการเสื่อมของผิวกระดูกอ่อนที่เร็วขึ้น
พฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของข้อกระดูกที่มาก รวมถึงพฤติกรรมการหักนิ้ว หักข้อเวลาปวด มีส่วนทำให้เร่งการเสื่อมของผิวกระดูกอ่อนหุ้มข้อที่เร็วขึ้น
การประสบอุบัติเหตุ โดยเฉพาะการประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อ เช่น ข้อเข่าหลุด ข้อมือหัก เป็นต้น เป็นสาเหตุทำให้ผิวหุ้มกระดูกอ่อนถูกทำลายอย่างรุนแรงมีผลทำให้เกิดการเสื่อมที่ข้อที่เร็วขึ้น


 

อาการไหนที่บ่งบอกว่าเสี่ยงเป็นโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อม

 

 • ▶​​​​​​​ ปวดเข่า หรือ ขา เวลาที่ต้องเดิน หรือเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเวลาที่ต้องขึ้นลงรถ หรือ ขึ้นลงบันได จะเริ่มปวดทีละน้อย ปวดบ่อยและปวดมากขึ้น

 • ▶​​​​​​​ มีเสียงดัง ในข้อขณะเคลื่อนไหว

 • ▶​​​​​​​ ปวดเข่าเวลานอน

 • ▶​​​​​​​ ปวดเข่าเวลาเปลี่ยนอิริยาบถ ก้ม ใส่ถุงเท้า รองเท้า หรือลุกนั่ง

 • ▶​​​​​​​ ปวด บวม อักเสบ บริเวณข้อ

 • ▶​​​​​​​ ขาเริ่มโก่งจนผิดรูป เห็นได้ชัด มีการงอกของกระดูกที่ผิดปกติ ทำให้ปวดมากแม้เวลาที่อยู่เฉยๆ

 • ▶​​​​​​​ การเคลื่อนไหวสะดุดไม่ราบรื่น หรือเรียกว่า “อาการข้อยึด” ก้าวข้ามสิ่งกีดขวางลำบาก มักจะเป็นมากในตอนเช้า หรือตอนเดินใหม่ๆ

 • ▶ เดินได้ในระยะที่น้อยลง เนื่องจากปวดจนเดินไม่ไหว ไม่สามารถลงน้ำหนักได้และในที่สุดจะเดินไม่ได้เลย


     หากคุณมีอาการเหล่านี้ อย่างน้อย 3 ข้อขึ้นไปให้สงสัยก่อนเลยว่า อาจเข้าข่ายเป็นโรคข้ออักเสบจากข้อเสื่อมแล้ว ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาแนวงทางในการรักษาต่อไป

 

เอกสารอ้างอิง

Bijlsma JW, Berenbaum F, Lafeber FP. Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice. Lancet 2011; 377: 2115-26.

Bumrungrad Hospital [homepage on the Internet], (2554). อยู่อย่างไรให้พ้นภัยข้อเสื่อม. นิตยสารเพื่อสุขภาพ Better Health, 5(1).

ศาสตราจารย์คลินิก น.พ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท และคณะ. คู่มือข้อเข่าเสื่อม. สืบค้น 24 ตุลาคม 2560. Department of Orthopaedics, The Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital : https://med.mahidol.ac.th/ortho/sites/default/ files/public/file/pdf/knee_book_0.pdfCopyright © 2011-2023 www.365wecare.com | Site Map