หน้ากากสุขภาพ (Mask)
365wecare
เข้าสู่ระบบ    | ยังไม่มีสินค้า  
หน้าแรก  รีวิวสินค้า  ปัญหาสุขภาพ  วิธีสั่งซื้อ  ข่าวสาร  แนะนำสินค้า  สาระน่ารู้  ติดต่อเรา 
หน้ากากสุขภาพ (Mask)

หน้ากากสุขภาพ (Mask)


     หน้ากากสุขภาพ (Mask)  ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  การใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากฝอยละออง ไม่ให้เข้าสู่ปากและจมูกของผู้ใส่  นอกจากนั้นยังจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ใส่ (ซึ่งอาจมีเชื้อโรค)  กระเด็นออกไปโดนหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

 

ชนิดของหน้ากากสุขภาพ (Face mask) enlightened

 

 1.   1. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical mask หรือ Medical mask) 

 

 1.   2. การใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจากฝอยละอองขนาดใหญ่  ไม่ให้เข้าสู่ปากและจมูกของผู้ใส่ นอกจากนั้นยังจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมูก น้ำลายของผู้ใส่ (ซึ่งอาจมีเชื้อโรค) กระเด็นออกไปโดนหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่น อย่างไรก็ตามแผ่นกรองของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่สามารถกรอง

 

 1.   3. อนุภาคขนาดเล็ก เช่น เชื้อโรคบางชนิด รวมถึงเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นช่องว่างระหว่างหน้ากากและผิวหน้าซึ่งไม่ได้แนบกันสนิทจะทำให้อนุภาคเล็กๆ และเชื้อโรคยังคงผ่านหน้ากากเข้ามาได้     หน้ากากอนามัยชนิด N95 ตัว N ย่อมาจาก "not resistant to oil" คือ ไม่ทนต่อน้ำมัน (95 หมายถึง ความสามารถในกรองฝุ่นละอองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนได้ไม่น้อยกว่า 95%) หน้ากากชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพในการกรองสูงกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าได้ นอกจากนี้ยังเป็นหน้ากากที่เมื่อใส่แล้วจะแนบสนิทกับใบหน้า ในการใส่หน้ากากชนิดนี้จะต้องใส่ให้ถูกวิธีโดยจะต้องมีการทำ Fit test ซึ่งเป็นการทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้าซึ่งถ้าแนบสนิทจะไม่มีการรั่วของลมหายใจ ทั้งนี้การใส่หน้ากาก N95 ที่ไม่ถูกวิธีจะทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลง อย่างไรก็ตามในการใส่หน้ากากชนิดนี้จะทำให้หายใจลำบาก จึงไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพบางอย่าง ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากชนิดนี้ในประชาชนทั่วไปโดยแนะนำให้ใช้ในบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น


     เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากชนิด N95 พบว่าทั้งสองชนิดเหมือนกันในแง่ที่ กันน้ำได้ (fluid resistant) ควรใช้ครั้งเดียวและไม่นำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ร่วมกับผู้อื่น3 อย่างไรก็ตามในแง่ของประสิทธิภาพ พบว่าหน้ากากชนิด N95 สามารถป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียได้ดีกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แต่เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือไวรัส พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

 


ข้อแนะนำในการใส่หน้ากากสุขภาพ

 

 •  บุคลกากรสาธารณสุข ควรใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 

 • ✿ ผู้ที่มีอาการป่วย และผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วย ควรใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือหน้ากากผ้า (หากไม่สามารถหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ได้) เพื่อป้องกันการแพร่/ติดเชื้อ

 

 • ✿ หน้ากากชนิด N95 ควรใช้เฉพาะในบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น

 

 • ✿ หากไม่มีการขาดแคลน การให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เมื่อต้องออกจากบ้านโดยเฉพาะเมื่อต้องไปในที่ชุมชนหนาแน่น น่าจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการขาดแคลน ควรมีการกระจายหน้ากากให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่นผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังให้มีใช้อย่างเพียงพอก่อน

 

 • ✿ ในกรณีที่มีการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ประชาชนที่ไม่มีอาการควรใส่หน้ากากผ้าเมื่อต้องออกจากบ้านโดยเฉพาะเมื่อต้องไปในที่ชุมชนหนาแน่น เพื่อลดการแพร่เชื้อให้กับผู้อี่นโดยไม่รู้ตัว


 

การใส่และถอดหน้ากากสุขภาพควรทำอย่างถูกวิธีดังนี้ enlightened


✿ ก่อนใส่ต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย 20 วินาที หรือถ้าไม่มีให้ใช้น้ำยาที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%


✿ เวลาใส่ต้องใส่ให้ครอบคลุมปากและจมูกและไม่มีช่องว่างระหว่างหน้ากับหน้ากาก


✿ ขณะสวมใส่ไม่เอามือไปแตะหน้ากากหากแตะต้องไปล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาที่มีแอลกอฮอล์


✿ ถ้าหน้ากากชื้น หรือ ฉีกขาดให้เปลี่ยนใหม่


✿ ขณะถอดไม่ให้เอามือมาจับด้านหน้าของหน้ากากและเมื่อถอดเสร็จแล้วนำไปทิ้งในภาชนะปิดทันทีแล้วล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาที่มีแอลกอฮอล์

 


ควรเลือกใช้หน้ากากสุขภาพประเภทใด 

 

 1. 1.หน้ากากอนามัยทั่วไป (หรือที่เรียกว่าหน้ากากผ้าหรือผ้าปิดหน้า) : หากคุณและครอบครัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีโควิด-19 แพร่ระบาดและไม่มีอาการของโรค ควรสวมหน้ากากอนามัยทั่วไป

 

 1. 2.หน้ากากทางการแพทย์ : โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ทั่วโลกขาดแคลนหน้ากากทางการแพทย์ หากคุณหรือครอบครัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยหนักหากติดเชื้อโควิด-19 (อายุมากกว่า 60 ปีหรือมีปัญหาสุขภาพอยู่แต่เดิม) หรือเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือมีอาการโรค ควรสวมหน้ากากทางการแพทย์

 

 

หน้ากากสุขภาพประเภทใดดีที่สุด


     หน้ากากผ้าหรือผ้าปิดหน้าทำจากผ้าหลายชนิด และสามารถทำหรือซื้อจากร้านค้าได้ง่าย ๆ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีผลวิจัยบ่งชี้ถึงการใช้หน้ากากผ้าอย่างชัดเจน แต่ประสิทธิภาพของการใช้หน้ากากประเภทนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและหน้ากากว่าทำด้วยผ้ากี่ชั้น องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าหน้ากากควรมี 3 ชั้น ประกอบด้วย:


     ● ชั้นในสุดทำจากวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ เช่น ผ้าฝ้าย


     ● ชั้นกลางเป็นวัสดุไม่ถักทอ เช่น โพลีโพรพิลีน


     ● ชั้นนอกสุดทำจากวัสดุไม่ดูดซับน้ำ เช่น โพลีเอสเตอร์ หรือโพลีเอสเตอร์ผสม


   แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้หน้ากากประเภทใด หน้ากากที่ดีควรปิดคลุมจมูก ปากและคาง และยึดด้วยสายยางยืดหรือเชือกผูก องค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากที่มีวาล์วระบายอากาศ เนื่องจากทำให้อากาศที่ไม่กรองเล็ดลอดได้ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพด้อยลงในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อโควิด-19

ผลิตภัณฑ์สำหรับ ที่เราแนะนำ

 • BUANITA Modal Mask หน้ากากผ้าโมดาล์ว
  BUANITA Modal Mask หน้ากากผ้าโมดาล์ว

 • YAMADA KN95 หน้ากาก PM2.5 ป้องกันฝุ่น ควัน
  YAMADA KN95 หน้ากาก PM2.5 ป้องกันฝุ่น ควัน

 • ZION Disposable Mask Kids กล่อง 50 ชิ้น
  ZION Disposable Mask Kids กล่อง 50 ชิ้น

 • MEO x Mask Size Kids มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ คิด 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size Kids มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ คิด 3 ชิ้น สีฟ้า ขาว

 • MEO x Mask Size L Black มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ แอล แบลค 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size L Black มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ แอล แบลค 3 ชิ้น

 • MEO x Mask Size L Cream มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ แอล ครีม 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size L Cream มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ แอล ครีม 3 ชิ้น

 • MEO x Mask Size L Grey มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ แอล เกร 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size L Grey มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ แอล เกร 3 ชิ้น

 • MEO x Mask Size L White มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ แอล ไวท์ 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size L White มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ แอล ไวท์ 3 ชิ้น

 • MEO x Mask Size M Black มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม แบลค 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size M Black มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม แบลค 3 ชิ้น

 • MEO x Mask Size M Cream มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม ครีม 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size M Cream มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม ครีม 3 ชิ้น

 • MEO x Mask Size M Grey มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม เกร 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size M Grey มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม เกร 3 ชิ้น

 • MEO x Mask Size M INK มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม อิ้ง 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size M INK มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม อิ้ง 3 ชิ้น

 • MEO x Mask Size M Snow มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม สโนว์ 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size M Snow มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม สโนว์ 3 ชิ้น

 • MEO x Mask Size M White มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม ไวท์ 3 ชิ้น
  MEO x Mask Size M White มีโอ เอ็ก มาส์ก ไซส์ เอ็ม ไวท์ 3 ชิ้น

เอกสารอ้างอิง

query_phw error