ถุงให้อาหาร (Nutrition Bag)

ถุงให้อาหาร (Nutrition Bag)

ถุงให้อาหาร (Nutrition Bag) 


     ถุงให้อาหาร (Nutrition Bag) เป็นถุงใส่อาหารเหลว สำหรับผู้ป่วยที่รับอาหารทางสายยาง ตัวถุงใส่อาหารเหลวทำมาจากพลาสติก Polyethylene (PE) เคลือบด้วย Nyion มีคุณสมบัติที่ดีในการต่อต้านการรั่วซึม มีความเหนียวเป็นพิเศษ ทนต่ออุณหภูมิร้อน เย็น และทนความร้อนได้ถึง 80 องศาเซลเซียส  มีข้อต่อสำหรับบรรจุอาหารลงในถุงใส่อาหารเหลวพร้อมฝาปิด ซึ่งอยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายของตัวถุง ทำจากพลาสติก LDPE  มีรูเจาะตรงกลางสำหรับแขวนถุงอาหารกับสายน้ำเกลือและกรอกอาหาร และมีขีดวัดปริมาณการบรรจุอาหารได้ 500 ml. ซึ่งผลิตภัณฑ์มีระยะปลอดเชื้อ 5 ปี นับจากวันที่ผลิตหรือสิ้นสุดเมื่อบรรจุภัณฑ์ฉีกขาด


 

ผลิตภัณฑ์สำหรับ ถุงให้อาหาร (Nutrition Bag) ที่เราแนะนำ

  • NUTRI Bag ถุงให้อาหาร 500ml. นูทรี แบ็ค
    NUTRI Bag ถุงให้อาหาร 500ml. นูทรี แบ็ค

คุณสมบัติถุงใส่อาหาร 

ตัวถุงใส่อาหารเหลวทำจากพลาสติก Polyethylene (PE) เคลือบด้วย Nylon

✿ มีความเหนียวเป็นพิเศษ 

✿ ทนต่ออุณหภูมิร้อน , เย็น และทนความร้อนได้ถึง 80 องศาเซลเซียส

✿ มีข้อต่อสำหรับบรรจุอาหารลงในถุงใส่อาหารเหลวพร้อมฝาปิด ทำจากพลาสติก LDPE

✿ ปลายถุงใส่อาหารเหลวมีข้อต่อทำจากพลาสติก LDPE สำหรับต่อสายให้อาหารได้ พร้อมฝาปิดป้องกันสิ่งปนเปื้อน

✿ มีรูเจาะตรงกลางสำหรับแขวนถุงอาหารกับสายน้ำเกลือและกรอกอาหาร

✿ มีขีดวัดปริมาณการบรรจุอาหารได้ 

 

วิธีการล้างถุงให้อาหาร yes

1. ขึ้นแรก ต้องทำการเปิดจุกออกที่ส่วนหัวและท้ายของถุงให้อาหาร แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดโดยล้างบริเวณจุกส่วนท้ายก่อนแล้วปิดให้สนิท จากนั้นนำน้ำสะอาดเข้าไปในถุงใส่อาหาร ผ่านทางจุกส่วนหัวแล้วปิดจุก จากนั้นเขย่าถุงให้ทั่ว เพื่อชำระล้างคราบอาหารที่อยู่ภายในถุงใส่อาหาร แล้วเปิดจุกส่วนท้ายเพื่อเทน้ำในถุงอาหารออก และทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

2. จากนั้นนำน้ำร้อนมาลวกถุงใส่อาหาร โดยการใช้เหยือกใส่น้ำร้อน แล้วกรอกลงไปในถุงใส่อาหาร แล้วเทน้ำร้อนออกจากถุง ต่อมาเปิดจุกทั้งสองส่วนออก และนำจุกที่อยู่ส่วนหัว ให้อยู่ด้านล่างแล้วนำไปตาก หรืออาจะใช้วิธีปิดจุกทั้งสองข้างแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นใต้ช่องแช่แข็ง โดยในตู้เย็นนั้นจะต้องไม่สกปรก จะต้องทำความสะอาดตู้เย็นเสียก่อน ก่อนนจะนำถุงอาหารเข้าไปแช่ เพื่อที่จะไม่ให้มีสารตกค้างหรือคราบสกปรกติดอยู่ที่ถุงใส่อาหาร

3. ต่อมาหากต้องการนำถุงอาหารที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาใช้ ต้องทำการลวกน้ำร้อนอีกครั้งก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยการกรอกน้ำร้อนลงไปในถุงใส่อาหาร แล้วเขย่า เทน้ำร้อนออกมาให้หมด หากมีน้ำขังอยู่ภายในทุกอาหารต้องรีดน้ำออก และการนำน้ำออกจากถุงใส่อาหาร ควรเปิดจุกส่วนหัวแล้วเทน้ำออก เพราะจุกส่วนท้าย เราจะใช้ต่อสายยางเพื่อให้อาหารแก่ผู้ป่วย

4. จากนั้นก็ใส่อาหารปั่นผสมที่เตรียมไว้ บรรจุลงในถุงใส่อาหารตามปริมาณที่นักโภชนาการได้กำหนดสัดส่วนไว้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และปิดจุกส่วนหัวแล้วนำไปให้ผู้ป่วย เห็นไหมว่าความสะอาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้ดูแลจะต้องใส่ใจเรื่องของความสะอาด ทำตามขั้นตอนเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารอย่างปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

 

ผลดีที่ให้อาหารทางสายยาง yes

  • ʕᵔᴥᵔʔ อาการท้องเดิน อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อาหารไม่สะอาด เก็บอาหารไม่ได้อุณหภูมิ หรือห้อยถุงอาหารสูงเกินไป ทำให้อาหารไหลเร็ว หรืออาหารมีส่วนผสมของนม ทำให้ระบบการย่อยไม่ดี อาหารปั่นที่มีความหนืดเกินไปจะทำให้มีสารอาหารตกค้างตามสายยาง มีการดึงน้ำออกมาอยู่ในลำไส้มาก

 

ผลเสียที่ให้อาหารทางสายยาง no

  • ʕᵔᴥᵔʔ ผู้สูงอายุได้อาหารครบถ้วนพร้อมคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ ได้จำนวนแครอรี่เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการ ที่สำคัญอาหารเฉพาะโรค จะสามารถควบคุมภาวะโรคที่มีผลจากอาหารได้เป็นอย่างดี เช่น เบาหวานและไตถุงใส่อาหารปั่นผสม ใช้ซ้ำได้หรือไม่ ?


     การให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ เพราะการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย อาจจะเกิดอุปสรรคหรือข้อผิดพลาดได้เช่น ผู้ป่วยอาจจะมีการสำลักอาหาร ผู้ดูแลจะต้องรีบแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด หากปล่อยไว้นาน อาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายได้ นอกจากนี้ในเรื่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย จะต้องมีการเตรียมให้ครบก่อนการให้อาหาร รวมไปถึงความสะอาดของอุปกรณ์ด้วย เครื่องมือหรืออุปกรณ์จะต้องนำไปลวกด้วยน้ำร้อนและต้องเช็ดให้แห้ง หากภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารเกิดเปียก อาจจะทำให้อาหารเกิดบูดได้ เพราะ อาหารปั่นผสม โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ได้นานที่สุดแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น และยิ่งจะต้องให้อาหารผู้ป่วยโดยการแบ่งตามสัดส่วนแล้ว อาหารที่เหลือไว้ให้ในครั้งต่อไป อาจจะเน่าเสียได้ เนื่องจากมีภาชนะที่ไม่สะอาดหรือไม่แห้งนั่นเอง นอกจากนี้ภาชนะหรือเครื่องมือที่ไม่สะอาด อาจจะนำไปสู่อาการท้องเสีย หรืออาเจียนของผู้ป่วยได้ เพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ์ ผู้ดูแลควรจะใส่ใจให้มาก ควรเตรียมความพร้อมเพื่อให้การให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยไม่เกิดข้อผิดพลาด เพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดแล้ว อาจจแก้ไขได้ยากและเสี่ยงให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน

 

 

คำเตือน !!

  1.  อาหารเหลวที่บรรจุแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

  2.  จัดเก็บเข้าตู้เย็นทันทีในช่องปกติ และอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลา

  3.  ไม่ควรอยู่นอกตู้เย็นนานเกิน 2 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง

1.http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/departments/FN/th/km/km_feeding.html มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ 2.http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/skko_logistic/tender_file_name/20170803114841_1341674782.pdf

query_phw error